Základní škola Židlochovice

Dějepis – Prášilík

Historie učí, že i největší osobnosti jsou nepostradatelné jen do své smrti.

G. M. Trevelyan

KONTAKT NA VYUČUJÍCÍHO:

Mgr. Adam Prášilík

kabinet ČJ (2. patro)

telefon: 547 425 434

e-mail: adam.prasilik@zszidlochovice.cz

7. ročník

7.B

Zkoušení: probrané 3 poslední kapitoly

 

Písemka:

 

PROJEKT Objevné plavby

 • hotovo a odprezentováno

Zápisy

Dějepis – 7. ročník 

 

Vrcholný a pozdní středověk

 

jiny významných států a národů v Evropě

 

 

Objevné plavby

Příčina: ve 13. století Turci (Osman. říše) ohrožovali evropský obchod

s Orientem → hledají se nové cesty do Indie a Číny

Předpoklad úspěchu:           - trojstěžňové karavely, kormidlo

                                   - dokonalejší kompas

                                   - palné zbraně, děla

Portugalsko

- východní směr okolo Afriky

- počátkem 15. stol. se král Jindřich Mořeplavec plavil podél pobřeží Afriky

  (dováží zlato, otroky)

 • Bartolomeo Dias

- z Lisabonu podél Afriky

- r. 1487 dosáhl nejjižnějšího cípu Afriky – Mys Dobré naděje

 • Vasco de Gama

- zmapoval východní pobřeží Afriky

- r. 1498 přistál v přístavu Kalikat v západní Indii

****************************************************************

 

Španělsko

- západní směr (přesvědčení, že Země je kulatá)

 • Kryštof Kolumbus

- uskutečnil celkem 4 plavby

- ta první (1492), 3 lodě (Santa Maria, Pinta a Niňa),

  doplul do Karibského moře na Bahamské ostrovy

  domníval se však, že doplul do Indie, proto obyvatele nazval Indiány

 • Amerigo Vespucci

- jako první rozeznal v dnešní Americe nový kontinent

- 1498/9 doplul k pobřeží Brazílie

- po něm „Nový svět“ později dostává název Amerika

 • Fernão de Magalhães [fernáo magaljenš]

- obeplul zeměkouli (1519 – 1522)

  plul západním směrem podél pobřeží Jižní Ameriky, přes Tichý oceán,

Indonésii, Indický oceán, podél Afriky zpět do Španělska

****************************************************************

 

Důsledky objevů

 1. - byly objeveny nové kontinenty (+ rostliny, zvířata, hmyz)

            - dovoz nových plodin: rajčata, brambory, fazole, kukuřice, boby, tabák

            - dovoz nových zvířat: krocan, morče

- dovoz žádaných surovin: bavlna, koření, zlato, dřevo    

- vývoz do kolonií: koně, látky, zbraně

 

 1. - vznikaly první kolonie (podmanění domorodého obyvatelstva, násilné

šíření křesťanství)

            - vyvráceny celé civilizace:    • říše Inků, dnes Peru → F. Pizarro

 • říše Aztéků, dnes Mexiko → H. Cortéz

            - mezi domorodé obyvatelstvo byly zavlečeny evropské choroby a naopak

            Evropané si dovážejí neznámé nemoci, které neumějí léčit

            - od 16. století dovoz otroků

****************************************************************

 

PROJEKT - Objevné plavby

 • práce ve dvojici
 • prezentace před třídou

 

****************************************************************

 

Dějiny českých zemí

Poslední Přemyslovci

 

Na přelomu 12. a 13. století se Čechy dostaly mezi nejvýznamnější evropské státy.

 

Přemysl Otakar I.  (1192 – 1193) kníže

                                               (1197 – 1230) král

- čtvrtý syn Vladislava II.

- 1198 - získává královský titul (za pomoc Filipu Švábskému k císařskému titulu)

- 1212-Zlatá bula sicilská, vydává ji císař Fridrich II.

  potvrzovala:  - právo domácí volby panovníka

                        - nedělitelnost Českého království

                        - panovník si sám dosazuje biskupy

- nástupnictví na trůn → zavedl zásadu prvorozenectví

- mění český erb: v červeném poli stříbrný lev

- moravský erb: v modrém poli červeno-stříbřitě šachovaná orlice

 

- manželky:    • Adléta Míšeňská, zapudil ji

 • Konstancie Uherská (dcera uherského krále)

 

- dcery: • Anežka → sv. Anežka Česká (zakladatelka řádu Klarisek a Křížovníků

s červenou hvězdou)

 • Markéta → stala se královnou dánskou – pojmenovaná jako Dagmar

 

Václav I. (1230 – 1253) "Jednooký"

- syn Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské

- na trůn nastoupil jako spolukrál otce v 11 letech

- upevňuje pozice království vůči říši (obchod, města, církevní vztahy)

- 1241 - přes Moravu postupují Mongolové až do Slezska →Václav je zatlačuje

zpět do Uher

- zakládá 13 královských měst

  manželka: Kunhuta Štaufská (dcera císaře Filipa Švábského)

 

****************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

Přemysl Otakar II. (1253 – 1278)

král železný a zlatý

- syn Václava I. a Kunhuty Štaufské

- tituly: markrabě moravský, vévoda rakouský, král český

 

- Království české mělo za jeho vlády tyto země:

Čechy a Morava + Horní a Dolní Rakousy, Korutany, Štýrsko a další

 

- v bitvě u Kressenbrunu porazil uherského krále Bélu IV., získal nové

území a přístup k Jaderskému moři

 

- účastnil se křížových výprav proti pohanským Prusům (založil město Královec

dnes ruský Kaliningrad)

- zakládá zemské desky, tj. soupis práv šlechty k jejich půdě a majetku

- budoval síť pohraničních hradů (Bezděz)

- zakládal královská města (České Budějovice, Uherské Hradiště)

 

- dvakrát marně usiloval o získání titulu římského císaře

 

- manželky:     Markéta Babenberská – bez potomků, rozvod

Kunhuta Uherská – matka Václava II.

 

Přemysl Otakar II.                        X         Rudolf Habsburský (císař)

- Vítkovci v čele se Závišem z Falknštejna se přidali na stranu císaře

- 26. srpna 1278 – bitva na Moravském poli

- český král podlehl přesile a v boji padl

- poručníkem syna Václava (7 let) a správcem Čech se stal

Václavův bratranec Ota Braniborský

 

************************************************************

 

Václav II. (1283 – 1305)

král český a polský

syn Přemysla Otakara II. a Kunhuty Uherské

 

- období let 1278 – 1283 spravuje zemi Ota Braniborský a Václav je

pod jeho dohledem (zajetí na hradě Bezděz)

- zdokonaluje státní správu v království

- podporoval hornictví a rozvoj horních měst (Kutná Hora stříbrné doly)

  vydává horní zákoník, kterým upravuje poměry v hornictví

- nechává razit stříbrné mince - pražské groše - ty se stávají evropskou měnou 

- 1300 - korunovace polským králem (sňatek s Eliškou Rejčkou)

 

manželky:       Jitka Habsburská (dcera císaře Rudolfa Habsburského) - 10 dětí

Eliška Rejčka - 1 dítě

 

Václav III.(1305 – 1306)

syn Václava II. a Jitky Habsburské

král český, polský a uherský

 

- 1301 po vymření Arpádovců byl korunován králem uherským jako Ladislav V.

- při tažení do Polska byl 4. srpna 1306 v Olomouci zavražděn (bylo mu 17 let)

- Přemyslovci vymřeli v mužské linii tzv. po meči

 

manželka:       Viola Těšínská – neměli ještě žádné děti

 

 

****************************************************************

Galerie

Územní vývoj českého království za vlády posledních Přemyslovců

VIDEO:

Odkazy na internet:

Hlubiny casu Vek objevu

https://www.youtube.com/watch?v=e70EgYtR0QA

 

The Great Vasco da Gama

http://www.youtube.com/watch?v=eEPcyk8G6is&feature=player_embedded#!

 

12. říjen - Den, kdy Kolumbus objevil Ameriku

http://www.stream.cz/slavnedny/522044-12-rijen-den-kdy-kolumbus-objevil-ameriku

 

6. září – Den, kdy byla dokončena první plavba kolem světa

http://www.stream.cz/slavnedny/833727-6-zari-den-kdy-byla-dokoncena-prvni-plavba-kolem-sveta

 

Columbus-1492 The Conquest of Paradise

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=60MKSBT_wWM#!

 

1492: Conquest of Paradise • Vangelis HD

http://www.youtube.com/watch?v=zQLqZASplc0

 

Columbus - 1492 The Conquest of Paradise

http://www.youtube.com/watch?v=60MKSBT_wWM

 

Vangelis - Hispanola

http://www.youtube.com/watch?v=9Qi-GUxKLd4

 

1492: Dobytí Ráje =[CZ]=

http://www.youtube.com/watch?v=l1AS0Gipk_M

 

Kdo skutečně objevil Ameriku

https://www.youtube.com/watch?v=5nD4tJPHzyI

 

Byl jednou jeden člověk - 15 - Španělské zlaté století

http://www.youtube.com/watch?v=v1o-5gILsSI

 

*****************************************************************

 

Pavel Koutský: 26 Přemysl I Dějiny udatného českého národa (2013)

https://www.youtube.com/watch?v=4LJ-R1HTvZE&t=2s

 

Pavel Koutský: 27 Václav I Dějiny udatného českého národa (2013)

https://www.youtube.com/watch?v=i9Cxf5pIKn0

 

Pavel Koutský: 28 Svatá Anežka Dějiny udatného českého národa (2013)

https://www.youtube.com/watch?v=oRBHuWSvR6o

 

Pavel Koutský: 29 Přemysl II Dějiny udatného českého národa (2013)

https://www.youtube.com/watch?v=WG_mBmDGNRg

 

Pavel Koutský: 30 Braniboři v Čechách Dějiny udatného českého národa (2013)

https://www.youtube.com/watch?v=JWLLJ5ZDVUA

 

Pavel Koutský: 31 Václav II Dějiny udatného českého národa (2013)

https://www.youtube.com/watch?v=TZJ-EblYfbs

 

Pavel Koutský: 32 Václav III Dějiny udatného českého národa (2013)

https://www.youtube.com/watch?v=1XfRgjIh6tY

 

Pavel Koutský: 33 Růst měst ve 13. století Dějiny udatného českého národa (2013)

https://www.youtube.com/watch?v=R8IM-KcQ8l0&t=3s

 

Pavel Koutský: 34 Hrady Dějiny udatného českého národa (2013)

https://www.youtube.com/watch?v=dN12L8KU7a8

8. ročník

8.A, 8.E

Zkoušení: probrané 3 poslední kapitoly

 

Písemka: Revoluce 1848

8.A - pátek 11.5.

8.E - ZMĚNA: úterý 15.5.

Zápisy

Dějepis – 8. ročník 

Revoluce 1848

Revoluce ve Francii

- vládne král Ludvík Filip, nejdříve liberálně, později (po atentátu) stále

více absolutisticky (tajná policie, cenzura)

- jeho odpůrci pořádali reformní bankety (hostiny), kde diskutovali o politice

→ požadovali reformu volebního systému (spravedlivější)

1848    - únor – král zakázal jeden z reformních banketů → vypuklo povstání

            - Francie se stala republikou, král utekl ze země

            - prosinec – prezidentem zvolen Ludvík Napoleon (synovec Nap. Bonaparta)

1851    - prezident provedl převrat a plebiscitem získal velké pravomoci

1852    - další plebiscit – Ludvík Napoleon císařem (Napoleon III. vládl do r. 1870)

 

Revoluce v Itálii

přečtěte text a vytvořte výpisek

Osnova:          - španělští Bourboni, rakouští Habsburkové

                        - Sardinské království (král, ústava)

                        - válka s Rakouskem

                        - výsledek války

                        - kdy došlo ke sjednocení?

*****************************************************************

 

Revoluce v Německu

- povstání ve státech Něm. spolku

- jaro 1848 – parlament ve Frankfurtu nad Mohanem – sepisuje ústavu (všeobecné

volební právo pro muže)

- velkoněmecká koncepce = Něm. spolek včetně Rakouska, Čech a Moravy

- maloněmecká k. = převahu bude mít Prusko

- parlament zvolil za císaře prus. krále Fridricha Viléma IV. – on odmítl (nechtěl ústavu  ani parlament)

- povstání Prusko potlačilo vojensky

*****************************************************************

 

Revoluce v habsburské monarchii

- ovlivněna událostmi v It a Ně → Rakousko je členem Něm. spolku a má državy v Itálii

 (Benátsko, Lombardie-Milán)

- probíhaly současně 3 revoluce (rakouská, česká, uherská)

            -Rakousko – rakouští Němci chtěli ústavu, zrušení cenzury

            -Čechy, Morava – čeští Němci (velkoněm. koncepce), Češi (zrovnoprávnění JČ)

            -Uhry – Maďaři (samostatnost → maďarizace), ostatní národy (národnostní

požadavky)

*****************************************************************

 

Rakousko

březen 1848   - povstání ve Vídni

- císař odvolal kancléře Metternicha, slíbil ústavu

- volby do říšského sněmu (parlament)

- zrušení poddanství a roboty

říjen 1848       - povstání (krvavě potlačeno)

- císař přesídlil do Olomouce, říšský sněm do Kroměříže

prosinec 1848 - Ferdinand I. abdikuje – císařem 18-letý František Josef I.

 - zrušil říšský sněm i ústavu

konec revoluce

 

České země

březen 1848petice císaři (zrušení poddanství, roboty, cenzury,

zrovnoprávnění češtiny s němčinou)

červen - Slovanský sjezd – zástupci všech slovan. národů v monarchii

- Svatodušní bouře - boje v Praze, proti generálu Windischgrätzovi

(smrt manželky) → ostřelováni města děly → Praha se vzdala

konec revoluce

*****************************************************************

 

Mezi revolucí 1848 a první světovou válkou

Společnost

Technický a vědecký pokrok

Doprava

- vynalezen spalovací motor (na benzin nebo naftu) – Carl Benz

→ automobil a motocykl

- první automobilové závody, rychlost vozů až 30 km/h

- vzducholodě, letadla s vrtulovým motorem, ponorky

 

Elektrická energie

- výroba el. energie pomocí parních a vodních turbín

- elektromotory – poháněly tramvaje a stroje v továrnách

- rozšiřuje se osvětlení ulic a domácnosti

- domácí elektrospotřebiče: pračky, vysavače, ledničky, šicí stroje aj.

 

Komunikace

- Alexandr Graham Bell vynalezl telefon

- telefonovalo se přes ústřednu a spojovatelku

- přenosy koncertů a divadelních představení po telefonu

 

Zaznamenávání obrazu a zvuku

- fonograf (předchůdce gramofonu)

- fotografie (namísto skleněné desky se začal používat film)

→ vynález fotoaparátu a filmové kamery

- hrají se němé filmy – 1895 první filmové promítání, v Paříži

 

Další objevy a vynálezy

- v lékařství: rentgenové paprsky, operace v celkové narkóze

- vznik mikrobiologie (objevení příčin mnoha chorob)

- první umělé hmoty

*****************************************************************

 

Vynálezci - rámeček

*****************************************************************

 

Dějiny významných států v Evropě a ve světě

Sjednocení Německa

Prusko             X          Rakousko

Boj o vliv v Něm. spolku

Prusko-rakouská válka 1866

- vítězství Pruska u Hradce Králové→ Rakousko poraženo

- mírové podmínky: vystoupení z Něm. spolku, ztráta italských území (Benátsko)

Francouzsko-pruská válka 1870

- Prusko vyprovokovalo tuto válku, zvítězilo v bitvě u Sedanu

- 1871 ve Versailles vyhlášeno Německé císařství (pruský král císařem jako Vilém I.),

 hlavním městem Berlín

*****************************************************************

Galerie

Národy v habsburské monarchii - mapa

VIDEO:

Odkazy na internet:

 

Pavel Koutský: 84 Revoluce 1848 Dějiny udatného českého národa (2013)

https://www.youtube.com/watch?v=ty7z4mEKAYI

 

Revoluční rok 1848

http://www.youtube.com/watch?v=YinIDJ-mwHc

 

Píseň o té revoluci 1848

http://www.youtube.com/watch?v=rA6kpTLAOfk

 

Byl jednou jeden člověk - 23 Jaro národů

https://www.youtube.com/watch?v=J9NEQLq1yAo

*****************************************************************

 

 

 

BONUS - SPECIALITA - ZAJÍMAVOST

 

 

Odkazy na internet: