Základní škola Židlochovice

Dějepis – Prášilík

Historie učí, že i největší osobnosti jsou nepostradatelné jen do své smrti.

G. M. Trevelyan

KONTAKT NA VYUČUJÍCÍHO:

Mgr. Adam Prášilík

kabinet ČJ (2. patro)

telefon: 547 425 434

e-mail: adam.prasilik@zszidlochovice.cz

7. ročník

7.B

Zkoušení: probrané 3 poslední kapitoly

 

Písemka: V pondělí 11.6. - Lucemburkové na českém trůně - Jan Lucemburský a Karel IV.

 

 

Zápisy

Dějepis – 7. ročník 

 

Vrcholný a pozdní středověk

 

Dějiny českých zemí

 

Lucemburkové na českém trůně

Po vymření Přemyslovců se po sobě na čes. trůně rychle vystřídali 3 králové.

Zbylé Přemyslovny a jejich manželé - tabulka

Roku 1310 se ten třetí, Jan Lucemburský oženil s Eliškou Přemyslovnou. Potom byl korunován čes. králem.

 

Jan Lucemburský

vláda (1310 – 1346)

- syn císaře Jindřicha VII. Lucemburského

- 1310 – svatba s Eliškou Přemyslovnou (sestra zavražděného Václava III.)

- korunovace českým králem

- Jan vyhnal Jindřicha Korutanského z Prahy

- usiloval o svrchovanou moc, to vedlo ke sporům s českou šlechtou

- proto se většinou zdržoval v cizině (turnaje, války), nazýván „král cizinec

- nová území: Chebsko, Lužice, část Slezska

1346 – jeho syn Karel zvolen římským králem

            - bitva u Kresčaku (stoletá válka mezi Anglií a Francií) – Jan padl v boji

„Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal“

****************************************************************

 

Karel IV. (1346 – 1378)

nazývaný „Otec vlasti“

 

- syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny

- markrabě moravský (od r. 1334), spoluvladař svého otce

- ovládal 5 jazyků: FR, IT, NĚM, LAT, ČES

- 1346 - po smrti otce korunován českým králem

- král římský (1346), císař římský (1355)

- 1344 - povýšení pražského biskupství na arcibiskupství

- 1348 - založena Univerzita v Praze

(má 4 fakulty: filozofická,teologická, právnická, lékařská)

- Zlatou bulou upravuje vztah Českého království k Římské říši

 

Za jeho vlády:

- Praha se stala středem Svaté říše římské

- oporou mu byla církev

- založil 35 klášterů, sbíral relikvie, nechal postavit hrad Karlštejn

(pokladnice korunovačních klenotů), chrám sv. Víta

- nechal postavit nový kamenný most přes Vltavu (Karlův most),

hladová zeď na Petříně - práce pro chudinu

- stavba Nového Města pražského

- nejznámější stavební mistři: Matyáš z Arrasu, Petr Parléř

************************************************************

 

- země Koruny české za jeho vlády:

 • Čechy
 • Morava
 • Slezsko
 • Horní a Dolní Lužice
 • Braniborsko
 • Horní Falc
 • Lucembursko

- manželky:

Blanka z Valois [valoa]

Anna Falcká

Anna Svidnická (syn Václav)

Eliška Pomořanská (syn Zikmund)

****************************************************************

 

Václav IV. (1378 – 1419)

má ve znaku ledňáčka

- syn Anny Svidnické a Karla IV.

- král český (korunován ve dvou letech), král římský, zřekl se titulu císaře,

byl zbaven titulu římského krále

 

- má spory s vysokou šlechtou (zajala ho) i s církví

(vražda Jana z Pomuku → sv. Jan Nepomucký)

- vzdělaný, sympatizoval s reformátory církve

 

- 1380 - morová epidemie, umírá 15% obyvatelstva

- za jeho vlády začíná společenská krize v království

- 1409 - vydává Kutnohorský dekret (upravuje hlasování na Univerzitě

v poměru 3 : 1 ve prospěch českých žáků a profesorů)

- zemřel bezdětný

 

- země: Čechy, Morava, Slezsko, Horní a Dolní Lužice

 

manželky:

Johana Bavorská

Žofie Bavorská

************************************************************

 

Zikmund (1420, 1436 – 1437)

zvaný „liška ryšavá“

- syn Elišky Pomořanské a Karla IV.

- král uherský, král římský, císař římský

 

- po smrti bratra Václava IV. se přihlásil s nárokem na český trůn,

  korunovace 1420 – nebyl však českými stavy přijat (husitské války)

- podíl na účasti J. Husa na koncilu v Kostnici (1415)

- účastní se křížových výprav proti husitům

- oficiální přijetí za českého krále až po husitských válkách

– vydána Basilejská kompaktáta r. 1436 (ústupky husitům)

- zemřel cestou z Uher do Prahy ve Znojmě

- neměl mužské potomky, dcera Alžběta se provdala

za Albrechta II. Habsburského, který se stal dědicem

jeho zemí tj. Českých zemí a Uher

 

manželky:

Marie Uherská, Barbora Celská

děti:

Alžběta Lucemburská

****************************************************************

 

Doba husitská

Mistr Jan Hus

- mistr pražské univerzity, kázal v Betlémské kapli

- kritizoval papeže a nepravosti v církvi (prodej odpustků) – papež na něj uvalil klatbu

 

Kostnický koncil (1414 – 1418): svolán římským králem Zikmundem Lucemburským,

řešit měl papežské schizma (jeden papež byl v Římě, druhý v Avignonu ve Francii).

Hus své myšlenky neodvolal a byl 6. 7. 1415 v Kostnici upálen.

Jeho následovníci žádající reformu církve se nazývají Husité.

 

Husité (nebo kališníci)

- byli považováni za kacíře (odchylující se od pravé víry)

 

4 pražské artikuly (články) -  jejich základní požadavky:

 1. svobodné kázání
 2. přijímání pod obojí (chléb i víno, Kristovo tělo i krev)
 3. zákaz světské moci církve (politika, podnikání)
 4. stejné trestání hříchů pro všechny (i pro bohaté)

 

- v roce 1419 - chudina pod vedením Jana Želivského svrhla z okna

novoměstské radnice konšely (odpůrce reforem) = DEFENESTRACE

- zemřel král Václav IV. → Zikmund Lucemburský nebyl přijat za českého krále

 

1420 – založení Tábora – táborité (radikální husité)

vojenský velitel - hejtman Jan Žižka z Trocnova

 

- slavný husitský chorál Ktož jsú Boží bojovníci

****************************************************************

 

Husitská válka

husitské hnutí                      X             katolická církev (papež) + císař

 

- proti husitům bylo vysláno 5 křížových výprav

- rozpory mezi radikály a umírněnými

 

1420 – bitva u Sudoměře, vozová hradba, Jan Žižka

            červenec 1420 1. křížová výprava, bitva na Vítkově

1421 – 2. křížová výprava - bitva u Žatce 

Čáslavský sněm, Čtyři artikuly pražské

1422 – 3. křížová výprava - bitva u Kutné Hory

            smrt Jana Želivského

1424 – bitva u Malešova: porážka domácího katolického odboje

            bitva u Přibyslavi, smrt Jana Žižky

            nový hejtman Prokop Holý

1427 – 4. křížová výprava - bitva u Tachova

1431 – 5. křížová výprava - bitva u Domažlic (chorál Ktož sú boží bojovníci)

 

1428 – 1433 – spanilé jízdy husitů do zahraničí

****************************************************************

Galerie

Postavy doby husitské

Husitské zbraně

Husité v boji

VIDEO:

Odkazy na internet:

 

35 - Co dál ve 14.století - Dějiny udatného českého národa

02:58

http://www.youtube.com/watch?v=3kSifg5Cx-I

 

Pavel Koutský: 36 Jan Lucemburský Dějiny udatného českého národa (2013)

01:30

https://www.youtube.com/watch?v=3sAxz00IQy8

 

Pavel Koutský: 37 Karel IV Dějiny udatného českého národa (2013)

02:57

https://www.youtube.com/watch?v=vdDj2-cYVsA

 

Pavel Koutský: 38 Karel IV Dějiny udatného českého národa (2013)

02:59

https://www.youtube.com/watch?v=L8aMBOjVgYA

 

Pavel Koutský: 39 Karel IV Dějiny udatného českého národa (2013)

02:56

https://www.youtube.com/watch?v=28gEExRd8S0

 

Pavel Koutský: 40 Václav IV Dějiny udatného českého národa (2013)

02:56

https://www.youtube.com/watch?v=O-Ytm3aJf74

 

Pavel Koutský: 41 Gotická móda Dějiny udatného českého národa

02:56

https://www.youtube.com/watch?v=4Aq3AeiLYfM

 

****************************************************************

 

Pavel Koutský: 42 Jan Hus Dějiny udatného českého národa (2013)

02:56

https://www.youtube.com/watch?v=Sj2EMoZ8nTg

 

Pavel Koutský: 43 Husité v boji za pravdu Dějiny udatného českého národa (2013)

02:56

https://www.youtube.com/watch?v=ONrMJnrkBvk

 

Pavel Koutský: 44 Husité proti všem Dějiny udatného českého národa (2013)

02:58

https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU

 

Pavel Koutský: 45 Zničená země Dějiny udatného českého národa (2013)

02:58

https://www.youtube.com/watch?v=hrZ1HYbBd_o

 

****************************************************************

 

Jan Hus, česky reformátor

12:59

https://www.youtube.com/watch?v=GrVh6o4lPa8

 

Stream.cz – Národ sobě – Jan Hus

04:00

http://www.stream.cz/narodsobe/820735-jan-hus

 

Jan Hus kázání v Betlémské kapli

04:01

http://www.youtube.com/watch?v=ItA_zASJ8PM

 

Upálení Jana Husa v Kostnici - Execution of Jan Hus in Constantia (6.7.1415 AD)

09:13

https://www.youtube.com/watch?v=BFyt9CJwaZk

 

JAN HUS

09:25

https://www.youtube.com/watch?v=cdSXnDu_BAs

 

Jan Hus cesta bez návratu

01:30

https://www.youtube.com/watch?v=qfB6pPUFRms

 

Jan Hus - film 2015

01:30

https://www.youtube.com/watch?v=y6D1fnkczsA

 

České nebe - Jan Hus a (ne)hořlavá úsloví

00:59

http://www.youtube.com/watch?v=LxWFg-MtXDE

 

České nebe - Jan Hus a Zikmund - sirky

00:36

http://www.youtube.com/watch?v=IRGwVrjWMcQ

 

Jeroným Pražský – dokument

52:10

https://www.youtube.com/watch?v=4BwbD02NFE4

 

První pražská defenestrace / First defenestration of Prague / film - Jan Žižka (1955)

08:26

https://www.youtube.com/watch?v=j813qkmLtjo

 

Bitva u Sudoměře - Battle of Sudoměř (25.3.1420 AD)

17:38

https://www.youtube.com/watch?v=tMVGUm-J1zQ

 

Bitva na Vítkově - Battle of Vítkov Hill (14.7.1420 AD)

17:52

https://www.youtube.com/watch?v=B0GWk-5aF4E

 

Ktož sú boží boží bojovníci

02:01

http://www.youtube.com/watch?v=elskCac9wSI

 

Rekonstrukce bitvy u Lipan

23:08                          od 9:40

http://www.youtube.com/watch?v=LBq4OQs3mME

 

JAN ŽIŽKA (CZ)

01:37

http://www.youtube.com/watch?v=mvAdydxQwjs

 

Jan Roháč z Dubé

02:46

https://www.youtube.com/watch?v=DZk29c3t00c

 

Pevnosti - TÁBOR

16:44

https://www.youtube.com/watch?v=1Zm9TiFLIzA

8. ročník

8.A, 8.E

Zkoušení: probrané 3 poslední kapitoly

 

Písemka: 

Zápisy

Dějepis – 8. ročník  

Mezi revolucí 1848 a první světovou válkou

 

Dějiny českých zemí a habsburské monarchie

 

František Josef I.   (1848 – 1916)

(manželka Alžběta Bavorská = Sissi)

 

- po zrušení ústavy r. 1851 vládne absolutisticky

- ministr vnitra Alexandr Bach = Bachův absolutismus (policie, cenzura)

- hospodář. rozvoj: podpora obchodu, stavba železnic, průmysl hlavně v ČZ

 

Prohrané války:

1859 - Rakousko-sardinská válka – ztráta Lombardie

1866 - Prusko-rakouská válka (bitva u Hradce Králové) – ztráta Benátska

 

Politický vývoj:

1860 - Říjnový diplom – císař se vzdává absolutismu → nová ústava

císař vládne spolu s říšskou radou = 2 sněmovny:

panská (jmenuje císař)

+ poslanecká (jsou voleni)

v jednotlivých zemích monarchie vznikly  zemské sněmy

 

1867 - rakousko-uherské vyrovnání

- Fr. Josef I. přistupuje na požadavky Uher a  rozděluje říši na dvě části →

oficiální název Rakousko-Uhersko R-U

- každá země je spravována samostatně

- společné je: - hlava státu – císař František Josef I.

                        - zahraniční politika

                        - měna

- armáda

 

Předlitavsko:- rakouské země, české země, Halič, Bukovina, Dalmácie

                         - centrem je Vídeň

                         - rychlá industrializace země

Zalitavsko: -Maďarsko, Slovensko, Chorvatsko, Slavonsko, Sedmihradsko

                    - centrem Budapešť

                  - zemědělská oblast bez většího průmyslu

                  - maďarizace obyvatelstva

*****************************************************************

 

České země před I. světovou válkou

Průmysl:

- ČZ = nejrozvinutější část monarchie (45% veškeré výroby)

- podnikatelé:             Emil Škoda – strojírenství

                        František Křižík – elektrotechnika

 

Politika:

- vypjaté česko-německé vztahy

- Češi se stále více uplatňují ve státní správě

-na protest přestali čeští poslanci docházet do Říšského sněmu (tzv. obstrukce)

1871Fundamentální články= císař slibuje, že se nechá korunovat

českým králem a zavede rakousko-české vyrovnání(toto nesplnil!)

- jazykové vyrovnání (čeština se stala druhým úředním jazykem)

- čeští poslanci na Říšském sněmu vedou drobečkovou politiku tj. politiku

drobných ústupků

1881 – otevřeno Národní divadlo

1882 – rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity na českou a německou

*****************************************************************

 

Evropa před I. světovou válkou

Na přelomu století se vztahy mezi velmocemi zhoršily.

Toto jsou důvody:

 1. Spory o kolonie 

Německo se snažilo rozšířit své kolonie a dohnat tak velmoci VB, FR

 1. Francouzsko-německé nepřátelství

- trvá od r. 1871, kdy Německo získalo Alsasko-Lotrinsko v prusko-francouzské válce

- FR se stává spojencem Ruska

 1. Rusko-rakouský spor o Balkán

- Bosna a Hercegovina je zabrána Rakouskem (1908)

 1. Balkánské války

- Bulharsko, Srbsko, Černá Hora, Řecko válčily společně proti Osmanské říše (ztratila

 území v Evropě)

 1. Vznik znepřátelených koalic

TROJSPOLEK 1882 = Německo + Rakousko-Uhersko + Itálie

                                  jako spojenci Osmanská říše a Bulharsko

TROJDOHODA 1907 = Francie + Velká Británie + Rusko

***************************************************************************

 

První světová válka 1914 – 1918 

 

Válčící strany

 1. Trojdohoda + Srbsko, Řecko, Portugalsko, Japonsko, Itálie, Rumunsko, USA
 2. Trojspolek (bez Itálie) + Bulharsko, Osmanská říše

 

Fronty první světové války

- bojovali se na několika bojových liniích – frontách.

 1. západní – Německo proti Fr a VB
 2. východní – Rusko se bránilo Ně a R-U
 3. srbská
 4. italská

- bojovalo se i v Africe a Asii

- válka manévrová: klasický způsob boje, vojska manévrují, pohybují se v terénu

- válka poziční (zákopová): vyrovnané síly protivníků a moderní zbraně → masové

nasazení pěšáků a dělostřelectva → nemožnost prorazit zákopové linie protivníka

************************************************************

 

Průběh I. světové války

Německo začalo mohutnou ofenzívou na západní frontě.

1914 – bitva na řece Marně – Britové a Francouzi zastavili něm. postup a začala

zákopová válka. Nejtěžší boje probíhaly r. 1916 o franc. pevnost Verdun, která

odolala díky brit.-franc. ofenzívě na řece Sommě.

 

Rusko na východě ustupovalo. Teprve r. 1916 začalo ofenzívu (útočení).

 

V roce 1916 zemřel císař Fr. Josef I. – nástupce Karel I.

V roce 1917 vypukla v Rusku revolucecar Mikuláš II. byl i s rodinou zavražděn.

Rusko se stalo republikou →občanská válka, kterou rozpoutali bolševici (komunisté).

Rusko podepisuje mírovou smlouvu s Ně a R-U → zanikla tak východní fronta.

 

Od r. 1917 válčily i USA a s jejich podporou se státy Trojdohody blížily k vítězství.

************************************************************

Galerie

VIDEO:

Odkazy na internet:

Pavel Koutský: 85 Bachův absolutismus s Karel Havlíček Dějiny udatného českého národa (2013)

02:48

https://www.youtube.com/watch?v=hM7zroMLJBQ

 

Pavel Koutský: 86 Vznik Rakousko Uherska Dějiny udatného českého národa (2013)

02:50

https://www.youtube.com/watch?v=U1K0esnwkUI

 

Pavel Koutský: 87 Národní divadlo Dějiny udatného českého národa (2013)

02:51

https://www.youtube.com/watch?v=k_z4YtLXAWo

 

Pavel Koutský: 88 Rukopisy Dějiny udatného českého národa (2013)

02:51

https://www.youtube.com/watch?v=1YZpYT2xHx8

 

Pavel Koutský: 89 Staročeši, Mladočeši Dějiny udatného českého národa (2013)

02:51

https://www.youtube.com/watch?v=T2JeSG29has

 

Pavel Koutský: 90 Bouřlivý rozvoj vědy a techniky Dějiny udatného českého národa (2013)

02:50

https://www.youtube.com/watch?v=f3eCoHZ1e7I

 

Pavel Koutský: 91 Spolkový život v 19. století Dějiny udatného českého národa (2013)

02:51

https://www.youtube.com/watch?v=FQtuQe4sSYE

 

Pavel Koutský: 92 Soužití Čechů, Němců a Židů u nás Dějiny udatného českého národa (2013)

02:50

https://www.youtube.com/watch?v=PO_S1GUPrXk

 

Čechy za Habsburků

10:59

http://www.youtube.com/watch?v=uODBdL0dAAU

 

Zaběry Českého krále Františka Josefa I.

00:36

http://www.youtube.com/watch?v=AJsi6Ytlbsw

 

Náš císař a král František Josef I.

49:32

http://www.youtube.com/watch?v=qONXen00w_o

 

Stream.cz – Národ sobě - František Josef I.

04:59

http://www.stream.cz/narodsobe/821990-frantisek-josef-i

 

Sissi 2009 - trailer cz

02:31

http://www.youtube.com/watch?v=Gzy0mNSwpsY

 

Sissi

4:19

http://www.youtube.com/watch?v=6ByZ8ZWrzfA&feature=related

 

Sissi

5:13

http://www.youtube.com/watch?v=LZYj8SyZIeA&feature=related

 

Záhadná smrt korunního prince Rudolfa

57:31

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1041527813-zahadna-smrt-korunniho-prince-rudolfa/30124234454/video/

 

Sňatky z rozumu - císař František Josef I.

07:42

http://www.youtube.com/watch?v=RRIv3h5QvG4

 

Post-Bellum-CZ-2010-Drama

1:31:39

http://www.youtube.com/watch?v=JaD385o0lKo

 

Post Bellum

03:50

http://www.youtube.com/watch?v=cX6gapqZAGc

 

Post Bellum TV film

10:09

http://www.youtube.com/watch?v=DL_HjpP4Vl0

 

*****************************************************************

 

BONUS - SPECIALITA - ZAJÍMAVOST

 

100 let od vzniku Československa

Odkazy na internet: