Základní škola Židlochovice

Dějepis – Prášilík

Bůh nemůže změnit minulost. Historici mohou.

 

Samuel Butler

KONTAKT NA VYUČUJÍCÍHO:

Mgr. Adam Prášilík

kabinet ČJ (2. patro)

telefon: 547 425 434

e-mail: adam.prasilik@zszidlochovice.cz

8. ročník

8.A, 8.B

Zkoušení: probrané 3 poslední kapitoly

 

Písemka: Třicetiletá válka (Úvod, České stavovské povstání, Válka v Evropě, České země za třicetileté války)

8.A - čtvrtek 11.10.

8.B - středa 17.10.

Zápisy

Dějepis – 8. ročník 

  

Dějiny Českých zemí

 

Třicetiletá válka

(1618 - 1648)

 

Etapy třicetileté války - časová osa

Osobnosti:

J. A. Komenský

Jan Jessenius

Albrecht z Valdštejna

švéd. král Gustav Adolf

franc. kardinál Richelieu

 

Válka v Evropě

Fridrich Falcký z Čech utekl a spojil se proti Habsburkům s Nizozemím, byl

poražen a přišel o svá území v Říši. V boji pak pokračovalo Dánsko, Anglie,

později Švédsko a Francie.

Úspěchy Habsburků na bojišti lze přičítat i válečnému umění Albrechta

z Valdštejna. Stal se však nepohodlným, a proto jej dal císař

 1. 1634 vChebu zavraždit.

1645 – bitva u Jankova, Švédové zvítězili v nejkrvavější bitvě (6 500 padlých)

1648Vestfálský mír – čeští protestanti se už ze zahraničí domů

nevrátili (např. J. A. Komenský)

************************************************************

 

České země za třicetileté války

Po bitvě na Bílé hoře potrestal Ferdinand II. účastníky stavovské vzpoury.

1621Staroměstská exekuce – na Staroměstském náměstí v Praze bylo

popraveno 27 z nich. Dále jim byl zabaven majetek.

1627Obnovené zřízení zemské – vydané panovníkem

            - jediné povolené náboženství – katolictví (začala rekatolizace)

            - Habsburkové se stali dědičnými českými králi

            - stavy ztratily politickou moc

- nekatolíci byli nuceni přestoupit na katolickou víru nebo emigrovat,

30 tisíc lidí emigrovalo

1637 – na trůn nastupuje Ferdinand III.

 

Švédové na našem území

 • neúspěšné obléhání Brna (1645) - Torstenson    X     de Souches [de suš]
 • vyplenění Pražského hradu (umělecké sbírky Rudolfa II. uloupeny) např. Codex Gigas – tzv. „Ďáblova bible“

************************************************************

 

Důsledky třicetileté války

1648Vestfálský mír

Švédsko a Francie → nové velmoci

Španělsko → ztráta Nizozemí, přestala být velmoc

Habsburkové → upevnili si moc v habsburské monarchii (rakouské země, Země koruny české, Uhry)

- čeští nekatolíci ztratili možnost návratu

 

Důsledky válek:

- drancování, násilnosti, hladomor, nemoci

- úbytek obyvatelstva o třetinu

- zanikly některé vesnice, vylidňovaly se města

- úpadek zemědělské výroby, řemesel a obchodu

- vrchnost zvýšila robotu poddaným

 

Úkol: namalovat obrázek

Jan Amos Komenský - Škola hrou

Škola hrou 2

************************************************************

 

Renesance a humanismus

humanismus: myšlenkový směr, kdy je hlavní pozornost věnována člověku (důraz na lidský rozum) – rozvoj věd a poznávání přírody

renesance: umělecký směr, který se pokoušel obnovit antickou kulturu a vzdělanost

 

Architektura

- stavby do šířky (gotika do výšky)

- ploché stropy, římsy a sloupy jako v antice

- šlechta si staví zámky (pohodlné bydlení)

- stavby:          • letohrádek královny Anny

 • zámky Opočno a Litomyšl
 • renesanční domy v Telči

 

Výtvarné umění

- realistická malba (zachycení skutečnosti)

- zobrazování nahého lidského těla

- slavná Mona Lisa - Leonardo da Vinci

- socha Davida - Michelangelo [mikelandželo]

************************************************************

Galerie

Codex Gigas, tzv. Ďáblova bible - uloupena Švédy jako válečná kořist ze sbírek Rudolfa II. na Pražském hradě

 

Renesance - vědci a spisovatelé

 

 

 

 

 

VIDEO:

Odkazy na internet:

 

The Thirty Years' War (1618--1648)

http://www.youtube.com/watch?v=lYddEfXXQVk

 

Dějinné setkání (Třicetiletá válka)

https://www.youtube.com/watch?v=JdYk5pWRz3I

 

Ďáblova bible

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10123289281-dablova-bible/

 

Codex Gigas - Ďáblova bible

https://www.youtube.com/watch?v=xGRsiapZPWk

 

 

Den popravy 27 českých pánů 21 červen..

https://www.youtube.com/watch?v=HyYs3GbKwDs

 

Pavel Koutský: 59 Kryštof Harant Dějiny udatného českého národa (2013)

https://www.youtube.com/watch?v=Qx4vPqX-AAo

 

Pavel Koutský: 60 Jan Jesenius Dějiny udatného českého národa (2013)

https://www.youtube.com/watch?v=q2CDReQIR1g

 

Pavel Koutský: 61 Bílá hora Dějiny udatného českého národa (2013)

https://www.youtube.com/watch?v=vZfzWO-nu7M

 

Pavel Koutský: 62 Poprava sedmadvaceti českých pánů Dějiny udatného českého národa (2013)

https://www.youtube.com/watch?v=LoTgffAPK2U

 

Pavel Koutský: 63 Třicetiletá válka Dějiny udatného českého národa

https://www.youtube.com/watch?v=ryGaJDxUnv4

 

Pavel Koutský: 64 Albrecht z Valdštejna Dějiny udatného českého národa

https://www.youtube.com/watch?v=EtUrCgcefTk

 

Pavel Koutský: 65 Jan Amos Komenský Dějiny udatného českého národa (2013)

https://www.youtube.com/watch?v=lnfsK8j5rec

 

Příběh podnikání Jednoty bratrské

https://www.youtube.com/watch?v=x3ZqiC1n9KA

 

72-jmen-české-historie---33-Jan-Amos-Komenský.avi

https://www.youtube.com/watch?v=0Si4Svwos7Q

 

JAN ÁMOS KOMENSKÝ (CZ)

https://www.youtube.com/watch?v=Jmivi_NPwMY

 

Albrecht z Valdštejna

https://www.youtube.com/watch?v=ueZzsOFlCzA

 

*****************************************************************

 

Divy světa: Florencie - Medicejská kaple

http://www.stream.cz/video/389473-divy-sveta-florencie-medicejska-kaple

 

Byl jednou jeden člověk - 14 Renesance

https://www.youtube.com/watch?v=TLdjAcENMlw

 

Leonardo da Vinci

https://www.youtube.com/watch?v=v_fLsbJWXoM

 

Pavel Koutský: 52 Renesance Dějiny udatného českého národa (2013)

https://www.youtube.com/watch?v=se8TZ9rIBZk

 

Pavel Koutský: 59 Kryštof Harant Dějiny udatného českého národa (2013)

https://www.youtube.com/watch?v=Qx4vPqX-AAo

 

Pavel Koutský: 60 Jan Jesenius Dějiny udatného českého národa (2013)

https://www.youtube.com/watch?v=q2CDReQIR1g

 

9. ročník

9.A, 9.B

Zkoušení: probrané 3 poslední kapitoly

 

Písemka: Sovětský svaz a komunismus (Úvod, Ruské revoluce, Občanská válka, Politické poměry, Hospodářství)

9.A, 9.B - pondělí 15.10.

Zápisy

Dějepis – 9. ročník  

  

Mezi světovými válkami

 

Totalitní režimy

Charakteristika totalitních režimů

 

Str. 15

Vypsat důležité body z textu, stručně a výstižně.

 

- snaží se prosadit státní ideologii ve všech oblastech společenského života

- nepřipouští sebemenší kritiku své ideologie

- veškerou moc má jedna politická strana

- sdělovací prostředky jsou pod státní kontrolou

- jsou porušována lidská práva, lidé jsou pod přísnou politickou i policejní kontrolou

- k udržení své moci bojuje s veřejným nepřítelem

- obyvatelstvo je udržováno ve strachu

- nutí lidi, aby se podíleli na budování nebo udržování tohoto režimu

*********************************************************************

 

Sovětský svaz a komunismus

Úvod

socialismus – filozofický směr, který se snažil zlepšit postavení pracujících (od dob průmysl. revoluce)

 

marxismus-leninismus – politická teorie podle Karla Marxe a Vladimíra Iljiče Lenina,

společnost       −−−→ třída vykořisťovaná (nevlastní výrobní prostředky, jen svou práci)

                        −−−→ třída vykořisťovatelů (vlastní výrobní prostředky – továrny, stroje)

cílem marxismu-leninismu je nastolení komunismu

*********************************************************************

 

Komunismus

- společenský systém se společným vlastnictvím výrobních prostředků, všichni si jsou rovni, (jde o nereálnou představu!!!, která se nikdy neuskutečnila)

Vládne pouze jediná politická strana -komunistická (např. KSČ)

 

Bolševici = dříve se tak nazývali sovětští komunisté

 

Úkol: namalovat sovětskou vlajku a popsat ji

Sovětská vlajka

Srp a kladivo znázorňují spojení rolnické a dělnické třídy.

Rudá pěticípá hvězda má symbolizovat pět prstů ruky dělníka, ale též pět kontinentů, jimž má komunismus vládnout.

 

Ruské revoluce

- byly dvě

 1. - revoluce v únoru 1917. Car Mikuláš II. abdikoval, vyhlášení republiky, v čele stojí prozatímní vláda (demokratická).
 2. – revoluce v říjnu 1917. Bolševici v čele s Leninem a Trockým provedli v Petrohradě převrat. Známe jej jako Velká říjnová socialistická revoluce - VŘSR.

*********************************************************************

 

Občanská válka v Rusku

V Rusku následkem říjnové revoluce vypukla občanská válka.

 

Bojovali proti sobě

bolševická Rudá armáda      X          carská Bílá garda

(Rudoarmějci)                                              (Bělogvardějci)

 

Bolševici rozpoutali tzv. rudý teror (proti svým odpůrcům i obyčejným lidem).

Za pomocí ČEKY (tajná policie) a gulagů (koncentrační a pracovní tábory).

 

V roce 1918 popravili bolševici cara Mikuláše II., jeho manželku a všechny děti.

 

V r. 1922 bolševici v občanské válce zvítězili a byl vyhlášen Svaz sovětských socialistických republik (SSSR), zkráceně Sovětský svaz. Rusko bylo jen jednou z jeho svazových republik.

*****************************************************************

 

Politické poměry v SSSR

Úkol: z textu v učebnici vypsat, str. 21-22

 • pronásledování nepřátel komunistického režimu
 • kult osobnosti

 

Hospodářství v SSSR

Úkol: z textu v učebnici vypsat, str. 22-23

 • znárodňování
 • industrializace
 • kolektivizace
 • plánované hospodářství

*****************************************************************

 

Zahraniční politika SSSR

SSSR byl po říjnové revoluci v mezinárodní izolaci.

1935 – spojenecká smlouva s Československem a Francií

1939 – SSSR uzavřel s nacistickým Německem „pakt o neútočení“(pakt Molotov-Ribbentrop)

podepsali jej ministři zahraničí – Molotov a Ribbentrop. Zároveň si tajně rozdělili Polsko a Pobaltí. Téhož roku, když začala II. světová válka, SSSR obsadil část Polska a Litvu, Lotyšsko a Estonsko.

1939-40 válka proti Finsku (odstoupili část území pro SSSR)

červen 1941 – SSSR byl napaden Německem (operace Barbarossa)

 

Říká se, že komunistickou totalitu nastolil až Stalin. Lenin ale vytvořil teorii totalitního státu.

*********************************************************************

 

Fašismus v Itálii

Fašismus

Charakteristika fašismu:

 • pevná ústřední vláda, v čele s vůdcem
 • vůdci pomáhá úzká skupina lidí – elita, zbytek je ovládanou masou lidí
 • demokracie je omezována nebo zrušena (parlament, volby)
 • uctívá moc a sílu, válka je dobro
 • omezená role žen, mají jen úlohu matky (výchova synů-vojáků)
 • nacionalismus, obrana národa před cizími (před komunismem)
 • zbrojení, útočné plány

*********************************************************************

 

Itálie mezi světovými válkami

1918 - 1922 – Italské království (konstituční monarchie)

- nespokojenost s výsledky mírových jednání (cítí se pokořena)

- radikalizuje se, je založena fašistická strana – Benito Mussolini (Duce = vůdce)

- 1922 - pochod fašistů na Řím („černé košile“), Mussolini jmenován předsedou vlády

- odstranění ostatních politických stran, Velká fašistická rada je nejvyšším státním orgánem

- politika zastrašování a teroru

- sociální reformy (8hod. pracovní doba, důchody, pozemková reforma…)

- 1935 napadení Habeše (Etiopie) - použití jedovatých plynů, stala se součástí Italské východní Afriky

- 1936 spojenecká smlouva s Německem - Osa Berlín-Řím

- vystoupení ze Společnosti národů

- obsazení Albánie

- 1939 - Ocelový pakt s Německem (povinnost pomoci ve válce)

*********************************************************************

Galerie

Lenin, Trockij, Stalin

 

Křižník Aurora na dvou fotografiích

 

Car Mikuláš II. s rodinou - zavražděni byli bolševiky v roce 1918

 

Sovětské gulagy - bolševické pracovní tábory pro miliony třídních nepřátel

 

VIDEO:

Odkazy na internet:

 

Vražda Romanovců

https://www.youtube.com/watch?v=Z3JSkM2Ggsg

 

Romanovci - Sláva a pád carů ... dokument CZ

https://www.youtube.com/watch?v=luUoCyMPrZg

 

Revolucie v Rusku 1917.mpg

https://www.youtube.com/watch?v=O4nrveLWLmU

 

Aurora vystřelila... ale pozdě!

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10120533125-aurora-vystrelila-ale-pozde/206542152120001/titulky

 

 

Stalin speech - November 7, 1941[English subtitles]

https://www.youtube.com/watch?v=poOZFKoEx9c

 

Joseph Stalin dancing Katyusha

http://www.youtube.com/watch?v=h-qTrtu6uS4&NR=1

 

Stalinova kariéra - Pravdivý příběh o muži z krve a oceli

http://www.youtube.com/watch?v=XZ4qrNf8IWk

 

Stalin - Nejkrutější diktátor

http://www.youtube.com/watch?v=6RwHLYVUZU0

 

www.moderni-dejiny.cz

Stalinská propaganda

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/fotogalerie-stalinska-propaganda/

 

*********************************************************************

 

Mussolini speech Taranto

http://www.youtube.com/watch?v=OOv-Ncs7vQk

 

Discorso del Duce Benito Mussolini a Torino, 23 ottobre 1932

https://www.youtube.com/watch?v=itSarb680ek

 

V Římě objevili tajný Mussoliniho bunkr

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/297014-v-rime-objevili-tajny-mussoliniho-bunkr.html

 

Reportéři ČT

Benito Mussolini

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/208452801240043

                        od 12:09

 

 

BONUS - SPECIALITA - ZAJÍMAVOST

 

100 let od vzniku Československa

Odkazy na internet:

 

 

 

*****************************************************************

Filmy, které lze zdarma a online shlédnout:

 

Nikola Tesla

Portrét geniálního vědce, který nakonec zůstal ve stínu populárnějších konkurentů. Americký dokument

 
 
 

Rommel

Prominentní Hitlerův generál, nebo zrádce Říše? Německo-rakousko-francouzský film