Základní škola Židlochovice

Dějepis – Prášilík

Nejsem tedy komunistou, protože mám rád člověka, protože mám větší úctu a lásku k dílu než k jakékoliv moci.

 

Josef Čapek

KONTAKT NA VYUČUJÍCÍHO:

Mgr. Adam Prášilík

kabinet ČJ (2. patro)

telefon: 547 425 434

e-mail: adam.prasilik@zszidlochovice.cz

7. ročník

7.B

Zkoušení: probrané 3 poslední kapitoly

 

Písemka:

 

CHYSTÁ SE PROJEKT!!!

Zápisy

Dějepis – 7. ročník 

 

 

Vrcholný a pozdní středověk

 

Společnost

- největší změny ve společnosti byly důsledkem rozvoje zemědělství

 

Změny v zemědělství

- byl vynalezen chomout a trojpolní hospodaření

  • chomout: mnohonásobně zvýšil výkon tažného zvířete (umožnil těžší náklad a větší sílu při orání)
  • trojpolní hospodaření: rozdělení polí na 3 části

→ 2 části pro ozim a jařinu (obilí seté na podzim a na jaře)

→ poslední část (úhor) se nechala ladem, nic se nezaselo, pásl se tam dobytek

 

Úkol: nakreslit schéma

Učebnice - Trojpolní hospodaření

************************************************************

 

Kolonizace

- znamená osídlování nového území

- k osídlování docházelo se souhlasem panovníka, šlechty i kláštera

- nové vsi byly osvobozeny od všech daní, dávek a poplatků (na určitou dobu)

Proč? Protože nějakou dobu trvalo, než se ves založila, postavila a úroda dosáhla potřebné výše.

  1. vnitřní kolonizace: osídlení domácím obyvatelstvem
  2. vnější kolonizace: příchozí ze zahraničí (hlavně z území dnešního Německa, ale i Nizozemí a Belgie)

 

Proměny vesnice

- v čele vesnice stál rychtář (vybíral poplatky, trestal přestupky, dohlížel na robotu)

- vsi byly uspořádány buď kolem návsi, nebo podél hlavní cesty

- ve vsi bychom našli krčmu, vodní mlýn, kovárnu i farní kostel

************************************************************

 

Města

- rozvoj zemědělství vedl samozřejmě k rozvoji měst → více lidí nemusí pracovat v zemědělství (a žít na venkově) a živí se převážně jako řemeslníci a obchodníci

ve městech

 

Vznik měst:

Města vznikala 2 způsoby:     - povýšením osady řemeslníků a kupců na město

                                               - založením města „na zeleném drnu“ (Plzeň, České Budějovice)

Rozlišujeme:   • města královská (měšťané byli přímí poddaní krále)

  • města poddanská (vrchností byl šlechtic nebo klášter)

 

Nejstarší města u nás: (do r. 1250)

Čechy: Staré Město (Praha), Hradec Králové, Litoměřice

Morava: Brno, Znojmo, Hodonín, Jihlava, Opava

 

Jak město vypadalo:

- střed města tvořilo náměstí, kde se konaly trhy

- na náměstí stály nejdůležitější budovy - radnice a kostel, dále domy

nejbohatších měšťanů a kašna s vodou

- k ochraně měla města hradby, ke vstupu do města sloužily městské brány

************************************************************

 

Galerie

Chomout a trojpolní hospodaření - vynálezy v zemědělství

Vesnice a město ve středověku

Středověký hrad

Popis středověké společnosti

Půdorys středověkého města - Domažlic

 

VIDEO:

Odkazy na internet:

 

The Middle Ages in 3 1/2 minutes

https://www.youtube.com/watch?v=6EAMqKUimr8

 

Návštěva ve středověku

http://www.youtube.com/watch?v=DIA6HJ-a_8A

 

Jak to viděl středověk - Moc (dokument) - zajímavý sestřih

http://www.youtube.com/watch?v=uxDABtjbS4w

 

Život ve středověku - díl 1 (Narození)

https://www.youtube.com/watch?v=dhkR0eSQCHw

 

Život ve středověku - díl 2 (Manželství)

https://www.youtube.com/watch?v=HNQUleqC-lU

 

Evropa ve středověku - Rytíři a turnaje E01

https://www.youtube.com/watch?v=7jpgJnpw0gE

 

Evropa ve středověku - Mniši a kacíři E02

https://www.youtube.com/watch?v=hAazl5UtCBM

 

Evropa ve středověku - díl 3 (Šlechta a poddaní)

https://www.youtube.com/watch?v=azXMmLiJmwQ

 

Evropa ve středověku - díl 4 (Města a katedrály)

https://www.youtube.com/watch?v=zxVdYeG6EF0

 

Středověká vesnice

http://www.youtube.com/watch?v=vO7jgNM3mqM

 

*****************************************************************

 

Města Otakarova

http://www.mestaotakarova.cz/cs/uvod/

 

Filmová studia Jirkov - Středověká města

http://www.youtube.com/watch?v=KhMaOKGr2Xo

 

Pavel Koutský: 33 Růst měst ve 13. století Dějiny udatného českého národa (2013)

https://www.youtube.com/watch?v=R8IM-KcQ8l0

 

8. ročník

8.A, 8.E

Zkoušení: probrané 3 poslední kapitoly

 

Písemka: Napoleon Bonaparte (od "Období konzulátu" po "Vídeňský kongres")

8.E - čtvrtek 15.3.

8.A - pátek 16.3.

Zápisy

Dějepis – 8. ročník

 

Velká francouzská revoluce

a napoleonské války

 

Napoleon Bonaparte

Úkol: namalovat jeho portrét

Napoleon - portrét

 

*****************************************************************

 

Období konzulátu

- tažení do Egypta – námořní bitva u Abú Kíru, zvítězil britský admirál Nelson

- Napoleon měl moc výkonnou (jmenoval ministry) i zákonodárnou (tvořil zákony)

1804 – vydán občanský zákoník (povolen manželský rozvod)

            - stal se císařem jako Napoleon I., Francie se stává zase monarchií

 

Císařství

- války proti Rak, Pru, Ru, VB

1805 – námořní bitva u Trafalgaru, vítězí Británie – admirál Nelson (v bitvě padl)

- prosinec – „bitva tří císařů“ u Slavkova (Napoleon I., František II., Alexandr I.)

Nap. zvítězil → zánik Svaté říše římské

- založen Rýnský spolek (pro německé státy)

Sňatek s Marií Luisou, dcerou rakouského císaře Františka I. (součást mírových podmínek)

*****************************************************************

 

Tažení do Ruska

1812 – útok na Rusko za nedodržení blokády Británie

            - Napoleon proti maršálu Kutuzovovi

            - vítězství nad Rusy u Borodina, neúspěšný útok na Moskvu (požár města)

            - cesta nazpět, krutá zima

            - z půl milionu vojáků zbylo asi 50 tisíc

 *****************************************************************

 

Napoleonův pád

1813 – třídenní bitva u Lipska („bitva národů“) – Prusko, Rusko a Rakousko

            - Napoleon poražen a deportován na ostrov Elba

- nastolení krále Ludvíka XVIII.

1815 – Napoleon se vrací („stodenní císařství“)

            - bitva u Waterloo, definitivní porážka

            - deportován na ostrov sv. Helena

1821 – umírá

 *****************************************************************

 

Vídeňský kongres

1814-1815

- organizoval jej rakouský kancléř Metternich

- evropští panovníci se sešli, aby uspořádali hranice a politické poměry v Evropě

- dohoda: obnovení „starých pořádků“

- Německý spolek – vytvořen namísto Rýnského spolku

1815 - založení Svaté alianceAlexandr I. (Ru), František I. (Rak) a

Fridrich Vilém III. (Pru)

            - vzájemná pomoc proti nepokojům a revolucím

 *****************************************************************

 

Napoleon Bonaparte - opakování

Vypracování pracovního listu

 Pracovní list 1

Pracovní list 2

*****************************************************************

 

Mezi vídeňským kongresem a revolucí 1848

 

- 1. polovina 19. stol.

- namísto válek nepokoje a revoluce (proti absolutismu)

- národní obrození

- průmyslová revoluce – rozvoj techniky

 

 

Společnost

Emancipace národů

- mnoho národů žilo pod nadvládou jiných

- začali projevovat zájem o svůj jazyk, literaturu a kulturu

- jejich konečným cílem bylo zrovnoprávnění (emancipace)

 

1. Národněosvobozenecký boj

- se zbraní v ruce (balkánské národy proti Osmanské říši)

2. Národní obrození

- kulturní a jazykové zrovnoprávnění (České země v Habsburské monarchii)

3. Snaha o sjednocený stát

- Němci – rozdrobeni v mnoha státech

- Italové – malý státeček (Sardinské království), pod cizí nadvládou

*****************************************************************

Galerie

Tři císaři od Slavkova

Napoleon ustupuje od Moskvy (1812)

 

Parní stroj

vynálezce James Watt (1769)

Šicí stroj - tehdy a dnes

Značka Singer nebyla první, avšak se nejvíce prodávala a dosáhla celosvětového úspěchu.

George Stephenson - parní lokomotiva "Rocket"

VIDEO:

Odkazy na internet:

Napoleon Bonaparte cartoon film

https://www.youtube.com/watch?v=t05O-iVx2R8

 

Velké bitvy historie Trafalgar 1805

https://www.youtube.com/watch?v=KaA5UUvlGEw

 

Bitva u Slavkova 2013 (Austerlitz 2013)

http://www.youtube.com/watch?v=eHZWvKJLrvY

 

Napoleonské dny 2013 - Mohyla míru

http://www.youtube.com/watch?v=eSbB8jG5ch4

 

budovani rise Napoleon

http://www.youtube.com/watch?v=_Se3oxpHrDU

 

Život Napoleona Bonaparta 1.díl

http://www.youtube.com/watch?v=W8anECNlBsg

 

Napoleon Bonaparte - 2/4

http://www.youtube.com/watch?v=Z1S-oE6EvPM

 

Velké bitvy historie - Slavkov 1805 (Bitva tří císařů)

http://www.youtube.com/watch?v=ItKmtUc_7yk

 

Napoleon Bonaparte - Tažení do Ruska

http://www.youtube.com/watch?v=LhrnkEMx68Q

 

Mýty a fakta historie - Waterloo (CZ)

http://www.youtube.com/watch?v=Q79U4L9mLcg

 

Video dne: V tomhle vězení zemřel Napoleon Bonaparte

http://www.stream.cz/cestovani-a-priroda/582464-video-dne-v-tomhle-vezeni-zemrel-napoleon-bonaparte

 

Den, kdy došlo k bitvě u Waterloo (18. červen 1815)

https://www.stream.cz/slavnedny/10006058-den-kdy-doslo-k-bitve-u-waterloo-18-cerven

 

Válečníci: Napoleon Bonaparte - neděle 8. 9. 2013 ve 20:00 na ĆT2

http://www.youtube.com/watch?v=utf2vgALk94

 

*****************************************************************

 

Pavel Koutský: 81 Věk páry Dějiny udatného českého národa (2013)

https://www.youtube.com/watch?v=ZZyXvJ1SkqY

 

Hlubiny casu Prumyslova revoluce a moderni valky

5https://www.youtube.com/watch?v=CNCFdxseQgQ

 

PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE                 (prezentace)

https://www.youtube.com/watch?v=TeLbKofcmxA

 

Průmyslová revoluce                          (prezentace)

https://www.youtube.com/watch?v=Qin1JI0cRqA

 

James Watt *1739 +1819

https://www.youtube.com/watch?v=ovIMzUBo8t4

 

The Industrial Revolution (18-19th Century)

https://www.youtube.com/watch?v=xLhNP0qp38Q

 

BONUS - SPECIALITA - ZAJÍMAVOST

Únor 1948 - 70. výročí státního převratu Vítězný únor 1948

 

Odkazy na internet:

 

Události – Sobota 25.2.2018 - Výročí nevyjasněného úmrtí Jana Masaryka

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/218411000100310/video/605993

 

 
Na pomoc generální prokuratuře - Smrt ve čtyřech variantách

http://www.ceskatelevize.cz/porady/898304-na-pomoc-generalni-prokurature/268531313490004-smrt-ve-ctyrech-variantach/

 

Masaryk CZ HD trailer

https://www.youtube.com/watch?v=Ht06YHoF4Zk