Základní škola Židlochovice

4. B

CO NÁS ČEKÁ

       Září

 • Lesobádání - 18. 9. v Rezekvítku v Brně, zač. 9:00, návrat cca 13:00
 • Dopravní hřiště - 25. 9. ul. Lipová v Hustopečích, zač. 8:00, konec 12:30, cestujeme IDS

      Říjen

 • Návštěva knihovny - 2. 10., první dvě vyučovací hodiny
 • Výukový program Chytré tělo - 4. 10., 4. a 5. vyučovací hodina
 • Projektový den - Z pohádky do pohádky - 23. 10. 

      Listopad

 • Práce s třídním kolektivem - 8. 11. druhou vyučovací hodinu
 •  Po stopách brněnských pověstí - 21. 11. 

      Prosinec

 • Planetárium - 4. 12. v 8:30. 
 • Beseda  - nevidomá paní a vodicí pes - 10. 12. 
 • Vánoční besídka - 21. 12. 

      Leden

 • Hudba v nás - koncert skupiny Jumping Drums - 17. 1. v 10:00
 • Planeta hmyzu - 18. 1. v Rozmarýnku v Brně, zač. 8:30, návrat cca 13:40

      Únor

 • Kyberšikana - 6. 2. , první  vyučovací hodina
 • Práce s třídním kolektivem - 7. 2., druhá vyučovací hodina
 • Návštěva knihovny - 26. 2. v 8:15 - 10:00   

     Březen   

 • Recitační soutěž - 19. 3., 14:00 - 15:00 na ZŠ Komenského

     Duben

 • Přednáška o geocachingu - 3. vyučovací hodina. 
 • Projektový den Informační gramotnost - 10. 4., 8:00 až 12:25 v budově na ZŠ Komenského
 • Ozoboti - roboti ve výuce - 25. 4. během druhé a vyučovací hodiny

      Květen

 • Anglické divadlo - Popelka. Sokolovna, čtvtek 9. 5. v 10:00. Fotografování
 • Školní vícedenní výlet do rekreačního střediska Prudká - 13. 5. až 15. 5. 
 • Koncert Poutníků - Brno, divadlo B. Polívky. 24. května , odjezd v 8:17 z nádraží, návrat v 13:40
 • Druhá část cyklistické přípravy na dopravním hřišti v Hustopečích - 28. května

      Červen 

 • Návštěva knihovny - 11. 6. během třetí a čtvrté vyučovací hodiny
 • Vystoupení mažoretek - 19. 6. 
 • Výchovný program Bubny do škol - 21. 6.
 • Výukový program Dravci a sovy - 26. 6.

třídní učitel:    Mgr. Petra Křížová
tel.:                      547 425 421

email:                            petra.krizova@zszidlochovice.cz
asistentka:       
Jana Ujčíková

AKTUÁLNĚ

 • 28. 6. děti dostanou vysvědčení, seznam pomůcek do páté třídy a rozpis vyúčtování.

   Děkuji Vám, rodičům, za Vaši pomoc a spolupráci a všem přeji krásné, příjemné léto. 

  Mgr. Petra Křížová

 

 

 

 

 

 

Třídní schůzky

 11.12.  Třídní schůzky, kavárnička, jarmark
 15.4.    Třídní schůzky
 
Klasifikační období
 • Klasifikace za 1. pololetí se uzavírá v pátek 25.1.2019
 • Vysvědčení za první pololetí bude vydáno ve čtvrtek 31.1.2019
 • Klasifikace za 2. pololetí se uzavírá v pondělí 17.6.2019
 • Vysvědčení za 2. pololetí bude vydáno v pátek 28.6.2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přetáhnout soubory z počítače
 Používané zkratky:
uč - učebnice, PS - prac. sešit, PL - prac. list, MM - matematické minutovky
 
 
 

 Vyučující:

Mgr. Petra Křížová - Čj, Př, M, Hv, Tv, Vv

Mgr. Hana Mašková - Aj

Mgr. Lucie Šperková - Vl

Mgr. Lubor Maněk - Inf

Mgr. Lenka Brenkusová - Pč

 
  INFORMATIKA - skupiny:
1. skup:
Bachratý Martin
Bradáč Dominik
Flajšinger Jan
Géczyová Rafaela
Holzknecht Jan
Komínková Kristýna
Korytarová Karolína
Štoček Petr
Zatloukalová Gita
 
2. skup:
Kadubec Vincent
Pirožková Evelína
Ryšánek Daniel
Sedláčková Nela
Skoupá Barbora
Skoupý Jakub
Svobodová Monika
Vrbka Adam
Škarda Jakub Jan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyučovací hodiny:

 1. hod 7.55 -   8.40
 2. hod 8.50 -   9.35
 3. hod 9.50  -  10.35
 4. hod 10.45 -  11.30
 5. hod 11.40 -  12.25
 6. hod 12.35 -  13.20

Přestávky:

8.40  -  8.50
9.35  -  9.50
10.35  - 10.45
11.30  - 11.40
12.25  - 12.35

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.zidlochovice.cz: Město Židlochovice

www.zszidlochovice.cz: ZŠ Židlochovice

www.msmt.cz:  Ministerstvo školství a tělovýchovy

www.sssbrno.cz: Středisko služeb školám

www.ucitelskenoviny.cz: Učitelské noviny

www.kjm.cz: Knihovna Jiřího Mahena, Brno

www.mzk.cz:  Moravská zemská knihovna, Brno

www.spn.cz: Nakladatelství SPN

www.alter.cz: Nakladatelství Alter

www.scientia.cz: Nakladatelství Scientia

www.fortuna.cz: Nakladatelství Fortuna

www.sevt.cz:  SEVT - učebnice a tiskopisy

www.chamber.cz:  Školní pomůcky a nábytek

www.tvorivyamos.cz: Tvořivý Ámos - nápady

www.studio1a1.cz: Nakladatelství Studio 1+1

www.uiv.cz: Ústav pro informace a vzdělávání

www.vasedeti.cz  : Vaše děti

krnd.blog.cz/0801/jak-zabavit-nadane-deti: Klub rodičů nadaných dětí, Brno

diktaty.ewa.cz/diktold: Diktáty

cr.ic.cz/index.php: Historie ČR

www.kidsland.cz/hry.php: On line hry pro děti

www.rodinanasbavi.cz/: Rodina nás baví

www.zlatyamos.cz: Anketa Zlatý Amos

www.mestoprodeti.cz: akce pro děti v městě Brně, den po dni

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z AKCÍ A PROJEKTŮ

LESOBÁDÁNÍ

 Dne 18. 9. jsme se zúčastnili vzdělávací akce Lesobádání. Akce probíhala v překrásném prostředí kohoutovického lesa. Žáci  plnili různé úkoly, např. vyhledávání a poznávání rostlin, rozlišování zvuků ptáků, hráli  hru o fotosyntéze a sbírali zástupce hmyzu, které pak určovali. Počasí nám přálo a dětem se exkurze líbila.  Fotografie zde

 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

 Dne 25. 9. jsme jeli na dopravní hřiště v Hustopečích. Žáci se nejprve seznámili s teoretickou stránkou bezpečného provozu cyklistů a pak už zkoušeli, jak moc jsou na kole zruční a jak ovládají křižovatky:-) Další část budeme absolvovat na jaře,  doufám, že snaha našich dětí bude pak korunována vytouženým cyklistickým průkazem.  Fotografie  tady

 

CHYTRÉ TĚLO

Ve čtvrtek 4. 10. se 4. B zúčastnila pořadu Chytré tělo. Velmi poutavým způsobem se děti seznámily s tím, jak to v lidském těle funguje. Fotografie viz Chytré tělo

 

PROJEKTOVÝ DEN Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Dnes, v úterý 23. 10., se vyučování žáků 4. B neslo v duchu pohádek. Začali jsme vyjmenováváním a převyprávěním známých pohádek, vyplnili jsme pracovní listy s danou tematikou. Pracovali jsme ve skupinkách a přizpůsobili jsme si tomu i prostředí třídy. Za splněné úkoly byli pak žáci odměňování smajlíky sbíranými pro celou skupinku. Favoritem se stala pohádka O Červené karkulce, o níž jsme zpívali vtipnou písničku Jiřího Žáčka. Ve skupinách jsme pak kreslili a malovali vlka i s babičkou a Karkulkou. Na závěr jsme se dozvěděli v přírodovědě pár informací o vlkovi obecném - psovité šelmě. Všechna družstva pracovala poctivě a s nadšením, všechny děti si proto zaslouží velkou pochvalu. 

Fotografie  zde

 PO STOPÁCH BRNĚNSKÝCH POVĚSTÍ

Ve středu 21. 11. jsme navštívili město Brno. Výletu předcházela četba a diskuse na téma brněnských pověstí. Zajímala nás hlavně pověst o brněnském drakovi, koláři Jiřím Birkovi z Lednice, portálu se zakroucenou fiálou. Trasu jsme začali výšlapem do Denisových sadů, pak jsme pokračovali na Petrov, poslechli si preludování v petrovské katedrále, podívali se na sousoší Cyrila a Metoděje a odtud už putovali na Mečovou za hlavou proradného zazděného radního. Neopomněli jsme neslušného mužíčka na kostele sv. Jakuba a také jsme navštívili Špilberk. Viděli jsme také moderní sochařské umění, např. sochu koně s jezdcem Joštem a sousoší žárovek, které vzniklo na počest T. A. Edisona, nachází se na Malinovského náměstí. Na konec jsme si  kratičkou pauzu  dali ve Vaňkovce (bylo potřeba se občerstvit:-)).

Foto    zde  

PLANETÁRIUM

Dnes jsme jeli do planetária. V digitáriu jsme zhlédli úchvatnou podívanou s názvem Cesta Sluneční soustavou. Úžasné přiblížení planet naší soustavy ve srovnání se Zemí nám přineslo nové poznatky a krásný zážitek. Škoda, že se v digitáriu nedá fotografovat, podívat se i tak můžete na fotografie, pořízené v dalších prostorách planetária. 

Fotky z planetária planetárium

PLANETA HMYZU 

V lednu jsme se vydali do Brna do Rozmarýnku navštívit Planetu hmyzu. Pod tímto názvem se skrýval úžasný výukový program plný překvapení. Hned v úvodu vytáhli lektoři živá zvířátka, která si mohli zájemci pohladit. Namátkou: pavouk sklípkan, mnohonožky, strašilka brazilská, pakobylky, rak americký, korálovka..... Děti pak plnily různé úkoly, pozorovaly živočichy lupami a mikroskopem (motýly, larvy a živé šváby:-)), navlékaly korálky k určení četnosti zastoupení hmyzu v živočišné říši, sledovaly vybraný hmyz (majku, roháče, mandelinku, slunéčko...) pomocí 3D  brýlí a na závěr si jednoho brouka vystřihly a slepily. Nadšení dětí neznalo mezí, i ti, co tvrdili, že mají "fobii", se nakonec osmělili a hmyzí zástupce si pořádně prohlédli. 

planeta hmyzu

UKÁZKOVÁ HODINA TĚLOCVIKU FAČR

V úterý 19. března jsme se zúčastnili ukázkové hodiny tělocviku FAČR. Děti si zacvičily zábavnou formou, celou hodinu se hýbaly a byly neustále v pohybu, soutěžily a zažily spoustu legrace.   

FAČR

PROJEKTOVÝ DEN FINANČNÍ GRAMOTNOST a PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ PROGRAMOVÁNÍ OZOBOTŮ

Ve středu 10. dubna se žáci čtvrtých ročníků učili celý den o finanční gramotnosti. Během dopoledne byli rozděleni do skupinek, každá skupina představovala rodinu, měli zadány příjmy a společnými silami "hospodařili", získávali tzv. chechtáky, aby si mohli koupit dovolenou, auto atd. Za získané chechtáky si v závěru projektu nakoupili sladkosti.  Orientovat se ve finanční oblasti je důležitou složkou moderního vzdělávání, stejně jako dovednost programovat roboty. Se základy programování se děti seznámily 25. dubna, kdy si mohly v rámci projektového vyučování programovat pomocí barevně složených pokynů maličké roboty  - ozoboty, kteří se pohybovali po nakreslených trasách, zrychlovali, otáčeli se, zahýbali vlevo, vpravo, podle pokynů svých malých programátorů.  Fotografie z obou akcí viz níže. 

 ODKAZ

Expedice Vesmírná výprava

  Název naší celoroční hry je Vesmírná výprava.  Poletíme tedy do vesmíru. Úkolem každého astronauta 4. B bude postupně navštívit všechny planety Sluneční soustavy a vrátit se na Zemi. Kromě známých planet navštívíme i některé neznámé a během cesty budeme plnit různé úkoly. Za správně splněné úkoly budou astronauti získávat hvězdy.  Každý měsíc se také zúčastní exkurze nebo budou plnit projekty.

  Astronaut musí svou práci plnit na 100%. Proto každý měsíc získají vesmírní cestovatelé do svého cestovního deníčku 1000 tun paliva.  To jim umožní doletět do cíle. Pokud si ovšem nebudou plnit úkoly nebo se budou nevhodně chovat, palivo jim "ubude" a požádají řídící centrum o mimořádný úkol, aby doletěli v pořádku. Na konci školního roku vyhodnotíme nejlepší vesmírné výzkumníky. 

ZÁŘÍ  - Slunce

Podívejte se na několikahodinové snímání noční oblohy z brněnské hvězdárny.

http://www.hvezdarna.cz/?page_id=596

Exkurze Lesobádání. 

ŘÍJEN - Merkur

Tento měsíc začínáme první planetou naší Sluneční soustavy - Merkurem. Protože Merkur je pohádkově blízko Slunci, budeme mít během října jeden den projekt Pohádkový den (23. října). 

https://www.youtube.com/watch?v=Kvnu-rYzSPU

LISTOPAD - Venuše

V listopadu se stane cílovým objektem vesmírných výzkumníků planeta Venuše. Protože je nám  - Zemi - nejblíže, navštívíme nejbližší velké město - Brno - a seznámíme se s jeho pověstmi. Kdo by chtěl vědět o Venuši více, přikládám odkaz, který je faktograficky velmi přesný, jen to chce odmyslet si pár autorových gramatických chybek. :)

https://www.youtube.com/watch?v=r--V1-8Vj04&t=420s

PROSINEC - Země

V obrovském vesmíru jsme obyvatelé maličké modré planety, která je však jedinečná. Proto jsme na prosinec naplánovali v souvislosti s vesmírnou výpravou něco jedinečného - návštěvu brněnského planetária a zhlédnutí programu s názvem Cesta Sluneční soustavou. 

https://www.youtube.com/watch?v=oDtNOYiUlcY

LEDEN - Mars

V lednu jsme si výprav užili také dost - na 17. ledna byl naplánován "hustý" koncert bubenické kapely Jumping Drums, kde si mohli zahrát i někteří žáci naší třídy. 18. ledna jsme pak místo planety Mars navštívili PLANETU HMYZU, akci v centru ekologického vzdělávání Rozmarýnek - viz foto o oddělení výš. 

ÚNOR - Jupiter

 Jupiter je monumentální planeta, je to největší planeta soustavy a říká se o ní, že je to planeta bohů. Proto popustíme uzdu fantazii a ve středu 20. 2. budeme mít projektové vyučování na téma Planety  a jejich zpracování ve Vv, Čj, M. Také probereme Slunce a planety v přírodovědě - 18. 2. a 19. 2. 

https://www.youtube.com/watch?v=5AWU3HArkBw